Vilkår og betingelser

Handelsvilkår

  • Handelsbetingelser for annoncering på Jobtilunge.dk

Gældende fra 4. februar 2017

Generelt
Disse handelsvilkår vedrører online annoncering på portalen Jobtilunge.dk og via Jobtilunge.dks facebookside.

Annonceringsperiode for jobannoncer
Annonceringsperioden er 30 dage. Annonceringsperioden fremgår af faktura, som Jobtilunge.dk fremsender til annoncøren. Jobannoncer fjernes automatisk fra Jobtilunge.dk dagen efter annonceperiodens afslutning.

Annonceringsperiode for bannerannoncer
Annonceringsperioden er som standard 30 dage, men kan aftales individuelt for hver bannerannonce. Annonceringsperioden fremgår af faktura, som Jobtilunge.dk fremsender til annoncøren.

Betaling
Betaling for bannerannoncer skal være modtaget hos jobtilunge.dk senest på dagen for annonceperiodens start. Såfremt betalingen modtages senere end annonceperiodens startdato, forholder Jobtilunge.dk sig ret til at rykke annonceperioden tilsvarende. Såfremt betaling ikke er modtaget 14 dage efter annonceperiodens startdato, forbeholder jobtilunge.dk sig ret til uden videre at annullere aftale om den pågældende annonce, samt fremsende kreditnota og skrivelse om annullering pr. mail. Jobtilunge.dk sender en faktura indenfor 2-3 dage ved køb af bannerannoncer. Betaling for jobannoncer betales i forbindelse med bestilling på vores website.

Ansættelseskontrakt

Der er annoncerende virksomheds ansvar at sørge for, at ansættelsen foregår på lovlydige og overenskomstmæssige vilkår. Her fralægger Jobtilunge.dk sig ansvar, da Jobtilunge.dk er en platform, der alene formidler. 

Ansvar
Jobtilunge.dk kan på ingen måde drages til ansvar for en annonces indhold eller indhold på jobtilunge.dk eller vores facebookside. Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere en annonce hvis der i indholdet er emner, sprog eller andre ting der strider imod jobtilunge.dks etik og regler eller imod gældende lovgivning eller indeholder præferencer omkring religion, race, politisk overbevisning el. lign. Ansvar for en annonces indhold er udelukkende annoncørens, og annoncøren modtager annoncens udsende og indhold sammen med faktura, og betalingen herfor er svarende til annoncørens endelig accept. Såfremt jobtilunge.dk har lavet en fejl i en annoncering, vil denne på annoncørens opfordring blive rettet indenfor 24 timer.

Der ydes ikke godtgørelse til annoncører i forbindelse med driftsproblemer eller nedetid på Jobtilunge.dk.

Annullering af annonce
En annoncør kan med 1 dags varsel til en arbejdsdag få fjernet en annonce fra jobtilunge.dk. Jobtilunge.dk forbeholder os ret til, til enhver tid at annullere en annonce jfr. Punktet Ansvar. En annullering af en annonce, berettiger ikke annoncøren til tilsvarende tilbagebetaling, uanset årsag til annullering.

 

 

 

Kundeservice

Jobtilunge.dk kan altid fanges på mail: kontakt@jobtilunge.dk, hvor svartiden typisk ikke er mere end en time. 

 

 

Brugerbetingelser

Jobtilunge.dk er alene formidler, og derfor fralægger vi os al ansvar for jobannoncer. 

Vi opbevarer følgende fra Facebook: Den indtastede mail, det indtastede postnummer, det indtastede navn og den indtastede fødselsdato.  

 

 

Ansøgning

Når en bruger ansøger et job, sendes ansøgningen til Jobtilunge.dk, hvorefter den vurderes, om den skal godkendes. Hvis godkendt, så sendes den direkte til virksomheden, hvorefter Jobtilunge.dk vil slette ansøgningen i vores system. Det er virksomhedens ansvar, at ansættelsen foregår på lovlige vilkår. Vi opbevarer derfor ikke modtagne ansøgninger. 

CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger gemmes derfor ikke af Jobtilunge.dk, og bliver direkte videresendt til virksomheden. 

 

Inaktivitet

Er en bruger inaktiv i mere end et år, så slettes brugeren fra Jobtilunge.dks system -  få dage inden afsendes en påmindelsesmail og advarselsmail. 

Jobtilunge.dk ejes af Friis Online IVS, som også ejer Ehandelsbladet.dk